Zdravie

  • chýbajúca zeleň v meste – udržiava vlhkosť = nahradiť veľké asfaltové plochy 
  • zelené strechy, dažďové záhrady, umelé potôčky, využiť zelenú infraštruktúru
  • chaoticky architektovať mesto, pretože je chladnejšie – nižší odraz IR tepla a zvuku 
  • minimalizovanie svetelného znečistenia
  • čistejší vzduch, zníženie prašnosti 
  • zníženie elektromagnetického smogu
  • vertikálne záhrady – protihlukové steny obrastené zeleňou 
  • rekultivácia zelených plôch, zvýšiť absorpciu vody 
  • monitorovanie zdravotných údajov v reálnom čase a ich analýza
  • sledovanie polohy ľudí s cieľom ochrániť ich zdravie (SOS, karanténa)

 © 2021 Daniela Chovancová