Odpad

IMPLEMENTÁCIA SMART ZARIADENÍ S FUNKCIONALITOU A DÁTOVÝM TOKOM.

  • Hlásenie stavu naplnenosti kontajnerov
    • optimalizovanie frekvencie vynášania, eliminácia vynášania prázdnych kontajnerov
    • optimalizovanie kapacity, typu a umiestnenia zberných nádob 
  • Schopnosť požiadania kontajnera na určité miesto a určitú dobu
  • Motivovať občanov separovať odpad napr. väčším počtom zberných nádob 
  • Komunitné kompostovania
  • Zníženie nákladov na vývoz odpadu
  • Vývoj v oblasti triedenia odpadu (recyklácia)

 © 2021 Daniela Chovancová