Energie

  • predikcia chovania pri spotrebe elektriny, klasifikácia spotrebiteľov podľa ich chovania
  • zvýšiť počet fotovoltaických elektrárni a využiť vhodné miesta na inštaláciu veterných elektrárni
  • využívať plný potenciál obnoviteľných zdrojov energie
  • vyradiť uhelné, plynové elektrárne
  • venovať čas na vývoj a výskum využitia vyhoreného rádioaktívneho paliva príp. neutralizáciu
  • uložiť prebytok energie do akumulačných budov 
  • smart optimalizované osvetlenie v meste v závislosti od environmentálnych podmienokvyužitie denného svetla – svetlovody, odrazné plochy 
  • tepelné čerpadlá
  • inteligentné meranie a monitorovanie energií v domácnosti 
  • energetický manažment budov

 © 2021 Daniela Chovancová