Doprava

Hlavný cieľ: Efektívne nakladať s prírodnými a finančnými zdrojmi, udržať vysokú kvalitu života.

Implementácia smart zariadení, ktoré budú prepojené dátovym tokom v rámci systému z oblastí:

 • smart-parking
 • zdieľaná doprava:  E-autá, E-bicykle, E-kolobežky
 • semafory riadené na základe priority verejnej dopravy 
 • vymieňanie informácií o doprave medzi autami 
 • monitoring obsadenosti nabíjacích staníc v meste
SMART PARKING

Je riešením parkovania, ktoré zahŕňa snímače počtu áut na parkovisku – IMPLEMENTÁCIA KAMIER a PODZEMNÝCH DETEKTOROV, ktoré snímajú celé parkovisko aby sa zistilo počet voľných miest.

Tieto dáta o počtoch a lokácií budú v dátovom toku systému, ktorý bude zobrazený na portáli a mobilnej aplikácii.

Hlavným cieľom smart-parkingu je ušetriť čas aj prejdenú vzdialenosť hľadaním voľného parkovacieho miesta, čím sa môže značne znížiť CO2. 

Hlavné výhody pre mesto:

 • efektivita využitia parkovísk,
 • bezpečnosť,
 • menej emisií.

Hlavné výhody pre občana:

 • rýchlejšie nájdenie voľného miesta v blízkosti cieľa,
 • menšia spotreba,
 • viac času.
ZDIEĽANÁ DOPRAVA
 • komunitné zdieľanie
 • car-sharing
 • zredukovanie parkovacích miest
 • zredukovanie počtu áut v meste 
 • E-kolobežky, bicykle – rýchla lacná preprava na krátke vzdialenosti 
 • využitie vlastných nôh
Moderná technológia inteligentného vozidla CamCar. Špeciálne vybavené vozidlo, ktoré sníma poznávacie značky vozidla na danom parkovacom mieste, v reálnom čase. Systém na pozadí dokáže vyhodnotiť oprávnenosť parkovania, prípadne upozorniť na hľadané vozidlo.

 © 2021 Daniela Chovancová