nextGen

NEXT GENERATION CITY SYSTEM

 © 2020 Tím SPŠE Prešov

Aplikácia

  • interaktívne a príjemné používanie 
  • vykreslenie OPEN DÁT
  • prehľad mestských oznamov a udalostí
  • komunikácia s mestom – nahlásenia a nápady
  • prepojený dátový tok v rámci komplexného systému

 © 2020 Tím SPŠE Prešov