Analýzy dát

Efektivita

v rámci implementácie SMART ZARIADENÍ

Aktuálny stav

z monitorovania zmeny dát

Mapa carbon monoxid-u

Šírenie COVID-19

komunitné šírenie z dát podnikov

Problémy v doprave

z monitorovania ciest a križovatiek

Kvalita ovzdušia

z monitorovacích zariadení

Energetická záťaž

z dát podnikov

 © 2020 Tím SPŠE Prešov