Prehľad

Aktuálne správy

“Mala by som nápad ohľadom rekonštrukcie parku s ktorou by som aj rada pomohla s mojim občianskym združením,…”
Anna
zobraziť nápad

“Chcel by som nahlásiť poškodenie chodníka. Posielam fotografiu,…”
Michal
zobraziť nahlásenie

COVID-19
vývoj

Doprava
Odpad
Energie
Zdravie

Monitorovanie problémov

zo zozbieraných dát smart zariadení

Zhrnutie dát

Energetické zásobovanie

aktuálny prehľad rozdelenie zdrojov

Kvalita ovzdušia

aktuálne sledovanie hodnôt